Çalışan ve İSG Politikası

  • Çalışanlarımızı, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak güvenli çalışma koşulları sağlamak,
  • Tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımıza destek vermelerini sağlamak,
  • Misafirlerimizin bize emanet olduğunun bilincinde olmak,
  • Çalışanlarımızın görüş ve önerileriyle yönetim sistemi faaliyetlerine katılımlarını sağlamak.